Parket bij de Hoge Raad 5 oktober 2021

ECLI:NL:PHR:2021:921

Datum: 05-10-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 5 oktober 2021 |Huwelijksvermogensrecht en wederrechtelijk verkregen voordeel

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Conclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering. U.o.s. dat het door de ex-echtgenote van betrokkene aan de benadeelde derde betaalde bedrag in mindering moet worden gebracht op het wederrechtelijk verkregen voordeel o.g.v. art. 36e lid 9 Sr. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 19/05632.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht

Bekijk profiel