Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2024:1174 Raad van State 27 maart 2024

ECLI:NL:RVS:2024:1174

Datum: 27-03-2024

Onderwerp: Omgevingsvergunning

Overige onderwerpen: Overgangsrecht Omgevingswet bij vervolgbesluiten ruimtelijke plannen, Rechtsvormig, Rechtsvorming

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht, Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Bij besluit van 1 november 2021 heeft de raad van de gemeente Tilburg het bestemmingsplan “Theresia-Loven-Besterd 2016, 6e herziening (Lange Nieuwstraat 156-158)” vastgesteld. Met het plan wordt de bouw van een (boutique)hotel, motel of pension met ten hoogste 16 hotelkamers mogelijk gemaakt. Het initiatief voor deze ontwikkeling is genomen door Voorhorst. Hierin wordt hoofdzakelijk gelegenheid gegeven tot tijdelijk slaapverblijf en worden, eventueel in combinatie daarmee, maaltijden, dranken of kleine etenswaren verstrekt. Behorend hierbij en ondergeschikt daaraan wordt tevens een bed and breakfast mogelijk gemaakt met maximaal twee kamers. [appellante] woont in een huis op de [locatie]. Dat ligt op ongeveer 11 m van het plangebied. Zij vreest dat de realisering van een (boutique)hotel op de Lange Nieuwstraat 156-158 haar woon- en leefomgeving zal aantasten.

Ga naar uitspraak