Gelijktijdige behandeling met de strafzaak, verzoek machtiging tot het verlenen van verplichte zorg toegewezen voor 6 maanden, art. 2:3 Wfz jo. art. 6:5 Wvggz

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: