ECLI:NL:RBGEL:2020:2433

Datum: 02-04-2020

Onderwerp: Termijn voorbereiding ZM

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Zorgmachtiging Wvggz. De officier van justitie heeft bij het indienen van het verzoek de wettelijke termijn genoemd in artikel 5:16, eerste lid, van de Wvggz overschreden. De wetgever heeft aan deze termijnoverschrijding geen sanctie verbonden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de officier van justitie kan worden ontvangen in zijn verzoek.De rechtbank is echter wel van oordeel dat het niet noodzakelijk is de zorgmachtiging voor de verzochte duur van zes maanden te verlenen, gelet op de voornoemde termijnoverschrijding. Het verzuim in het indienen van een verzoek zou immers niet moeten leiden tot een (netto) langer dan noodzakelijk durende zorgmachtiging dan oorspronkelijk beoogd. Daarnaast is ook met de huidige wetgeving beoogd de gedwongen zorg niet langer dan strikt noodzakelijk toe te passen. De rechtbank zal daarom rekening houden met de termijnoverschrijding door duur van de zorgmachtiging te bekorten met het aantal dagen dat de termijn is overschreden, te weten vijf weken en twee dagen.

Ga naar uitspraak