ECLI:NL:RBGEL:2020:1994

Datum: 02-03-2020

Onderwerp: Termijn voorbereiding ZM

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Hoewel door de officier van justitie inderdaad de in artikel 5:16, eerste lid, Wvggz genoemde indieningstermijn van vier weken is overschreden, leidt dit wat de rechtbank betreft niet tot niet-ontvankelijkheid. De rechtbank is van oordeel dat het niet zinvol is die procedure opnieuw te doorlopen en de zitting (en aldus de beslissing) enkele weken uit te stellen. Ook wordt dit niet in het belang van betrokkene geacht. Verder geeft de wet geen sanctie op het overschrijden van de indieningstermijn.

Ga naar uitspraak