Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGEL:2024:532 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024

ECLI:NL:RBGEL:2024:532

Datum: 07-02-2024

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: LegalFlix


Burgerlijk procesrecht. Incident. Ergenaam vordert bij de handelsrechter vaststelling van de omvang van de geldvordering van de kinderen ten laste van de echtgenoot van de overledene. In art. 4:15 lid 1 BW is bepaald dat een dergelijk vordering bij verzoekschrift aan de kantonrechter moet worden voorgelegd. Volgt verwijzing naar de kamer voor kantonzaken, en wel bij de kamer die volgens het zaaksverdelingsreglement gaat over zaken van erfrecht. Het is voorts aan de kantonrechter om het verweer ten gronde te beoordelen of gedaagden in de verkeerde hodanigheid in rechte zijn betrokken.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten