ECLI:NL:RBLIM:2015:9451

Datum: 23-10-2015

Onderwerp: Gezagsbeëindiging

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

De GI acht thuisplaatsing van een mishandeld kind niet meer mogelijk terwijl de kinderrechter dat standpunt onvoldoende onderbouwd acht. De kinderrechter verlengt de machtiging uithuisplaatsing voor zes maanden met de opdracht om aan de hand van een duidelijk stappenplan aan thuisplaatsing te werken, bij voorkeur met wisseling van de gezinsvoogd.

Ga naar uitspraak