Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 juli 2023 Gerechtshof Amsterdam 6 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBLIM:2023:827 Rechtbank Limburg 31 januari 2023

ECLI:NL:RBLIM:2023:827

Datum: 31-01-2023

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


De rechtbank spreekt de verdachte vrij van de primair tenlastegelegde verkrachting en het subsidiair tenlastegelegde plegen van ontucht met een minderjarige. De rechtbank heeft, gelet op de alternatieve verklaring van verdachte en de tegenstrijdigheden in de verklaringen van het slachtoffer, niet de overtuiging verkregen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting dan wel ontucht.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)