Rechtbank Midden-Nederland 17 september 2019

ECLI:NL:RBMNE:2019:4398

Datum: 17-09-2019

Onderwerp(en): Gevolgen opzegging opdracht

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Architect toerekenbaar tekort geschoten.

Tussen partijen is op 27 november 2017 een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen. Deze overeenkomst wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden DNR2011 en door hetgeen is bepaald in de artikelen 7:400 e.v. BW. Naast de begeleiding van het proces in [naam locatie] te [woonplaats] had de opdracht van eiser betrekking op het ontwerpen van een woning en de aanbesteding hiervan. Het is architect, als professional, te verwijten dat hij eiser heeft meegenomen in de voortgang van het traject zonder, ondanks herhaalde vragen daartoe, voldoende oog te hebben voor de maximale financiële mogelijkheden van eiser. [gedaagde] had tot taak binnen het door eiser aangegeven budget te blijven. Toewijzing van de schade bestaande uit een deel van het betaalde honorarium, legeskosten en kosten constructeur.