Rechtbank Noord-Holland 14 april 2021

ECLI:NL:RBNHO:2021:3102

Datum: 14-04-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 14 april 2021 | Huurpenningen, vermenging en vruchtgebruik

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Deze zaak draait om de vraag of eiseres krachtens de huurovereenkomst en het bij testament ten gunste van haar gevestigde vruchtgebruik recht jegens gedaagde heeft op betaling van huurpenningen. Als dit het geval is, moet de kantonrechter de betalingsachterstand begroten en daarbij ingaan op de vraag of de eventueel door gedaagde te betalen huurprijs ieder jaar kan worden geïndexeerd.

De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde gehouden is om de huurpenningen aan eiseres te betalen, dat de huurprijs jaarlijks moet worden geïndexeerd en dat de betalingsachterstand tot en met februari 2020 wordt begroot op € 26.203,72.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel