Hoge Raad 8 maart 2024 Rechtbank Gelderland 26 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 19 januari 2024 Gerechtshof Den Haag 15 december 2023 Rechtbank Gelderland 15 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2020:1785 Rechtbank Noord-Holland 17 januari 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:1785

Datum: 17-01-2020

Onderwerp: Ovj beslist of hij ZM aan civiele rechter of strafrechter (met toepassing art. 2.3. Wfz) verzoekt

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Overwegingen ambtshalve ten aanzien van de vraag of een zorgmachtiging op basis van de Wfz in samenhang met de Wvggz een maatregel als bedoeld in artikel 67a lid3 Sv is en beslissing op het verzoek schorsing voorlopige hechtenis.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant