ECLI:NL:RBNHO:2020:3004

Datum: 20-04-2020

Onderwerp: Vormen van verplichte zorg

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Zorgmachtiging; art. 2.2 lid 1 onder a en b Bvggz; art. 5:13 lid 3 onderdeel d Wvggz.

Ga naar uitspraak