Rechtbank Noord-Holland 3 februari 2021

ECLI:NL:RBNHO:2021:1109

Datum: 03-02-2021

Onderwerp(en): Huurprijsherziening

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huurzaak. Deze zaak gaat over een verzoek van een huurder van een bedrijfsruimte om een deskundige te benoemen die advies uitbrengt over de huurprijs. De huurder vindt dat de huurprijs verlaagd moet worden. Volgens de wet kan de rechter alleen een deskundige benoemen als partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van die deskundige. De huurder en de verhuurder hebben daarover inmiddels wel overeenstemming. De kantonrechter oordeelt dat hij dan geen taak meer heeft. Het verzoek van de huurder is daarom niet-ontvankelijk. Dat wil zeggen dat het verzoek niet inhoudelijk wordt beoordeeld.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: