Parket bij de Hoge Raad 24 mei 2024 Rechtbank Rotterdam 31 januari 2024 Rechtbank Den Haag 17 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2021:9954 Rechtbank Noord-Holland 30 juni 2021

ECLI:NL:RBNHO:2021:9954

Datum: 30-06-2021

Onderwerp: Overeengekomen werk

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Deze zaak gaat over het aanbod dat gedaagde aan eisers heeft gedaan om het door hem aangebrachte stucwerk te herstellen. De kantonrechter oordeelt dat gedaagde een redelijk herstelaanbod heeft gedaan en dat eisers dit daarom niet hadden mogen weigeren. Verder oordeelt de kantonrechter dat de stuc- en verfresten op het schakelmateriaal geen gevolgschade zijn. Dit ziet op niet nakoming van de verplichtingen door gedaagde. Eisers hadden gedaagde daarvoor in gebreke moeten stellen en hem de gelegenheid moeten geven om binnen een redelijke termijn tot herstel over te gaan. Dat hebben eisers niet gedaan. Dit alles maakt dat niet gedaagde, maar eisers in verzuim zijn. Eisers kunnen daarom geen vervangende schadevergoeding vorderen. Zij hebben ook geen recht op vergoeding van de kosten van de elektricien die zij hebben ingeschakeld om het schakelmateriaal te vervangen. Hun vordering wordt afgewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Jan Michiel Hebly

advocaat Benthem Gratama advocaten hoogleraar Universiteit Leiden