Rechtbank Rotterdam 3 november 2023 Rechtbank Gelderland 25 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2023 Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNNE:2021:442 Rechtbank Noord-Nederland 16 februari 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:442

Datum: 16-02-2021

Onderwerp: Beëindiging, kwalificatie, afwijkend beding

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Huurder exploiteert zwemschool in zwembad dat onderdeel uitmaakt van centraal voorzieningen gebouw van recreatiepark. Zwembad is aan te merken als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, maar partijen hebben artikel 7:290 ev BW van toepassing verklaard. Een van dat regime afwijkend beding is niet conform artikel 7:291 lid 2 BW aan de kantonrechter voorgelegd. Verhuurder komt desondanks naar het oordeel van de kantonrechter beroep toe op dat beding. Aan de voorwaarden van het inroepen van dat beding is voldaan, omdat er geen sprake is van overheidsparticipatie en voortzetting van de huurovereenkomst onder de huidige voorwaarden niet van verhuurder gevergd kan worden. Daarbij weegt mee dat huurder geen enkel inzicht in de exploitatieresultaten heeft gegeven. Vordering tot ontbinding en ontruiming wordt toegewezen.

Ga naar uitspraak