Rechtbank Noord-Nederland 26 april 2018

ECLI:NL:RBNNE:2018:1495

Datum: 26-04-2018

Onderwerp(en): Huurovereenkomst met optie belaste verhuur

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Omzetbelasting. De rechtbank oordeelt dat eiseres niet heeft voldaan aan de voorwaarden die artikel 11, eerste lid, onderdeel b, ten vijfde van de Wet Omzetbelasting en artikel 6a van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting stellen om te worden uitgezonderd van de vrijstelling van belasting voor verhuur van onroerende zaken. In het bijzonder is geen, door de huurder ondertekende, verklaring in de huurovereenkomst gevoegd waaruit blijkt dat de huurder het gehuurde gebruikt voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van belasting op de voet van artikel 15 van de Wet OB bestaat.

Up-to-date blijven over Rechtbank Noord-Nederland 26 april 2018

Spreker(s)