Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOBR:2020:3062 Rechtbank Oost-Brabant 17 april 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:3062

Datum: 17-04-2020

Onderwerp: Schuld in RC niet ten behoeve van gezin

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Bevoegdheid rechtbank ten aanzien van hoofdverblijfplaats kind.Berekeningssystematiek behoefte kinderalimentatie als ouders niet in gezinsverband hebben samengewoond.Moet rekening worden gehouden met een hoger inkomen van de man dan alleen zijn DGA-salaris.Verdiencapaciteit van de vrouw. Onvoldoende onderbouwd dat zij geen hoger inkomen kan verwerven.Grievend gedrag van de vrouw jegens de man.Behoeftebepaling van de vrouw op basis van gemiddelde van bedrag dat volgt uit de Hofnorm en bedrag uit behoeftelijst.Afwijzing verzoek op grond van artikel 843a Rv.Afwijzing verzoek om te bepalen dat de BV van de vrouw aandelen moet overdragen aan de BV van de man.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden