Rechtbank Oost-Brabant 17 april 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:3062

Datum: 17-04-2020

Onderwerp(en): Kinderalimentatie

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Bevoegdheid rechtbank ten aanzien van hoofdverblijfplaats kind.

Berekeningssystematiek behoefte kinderalimentatie als ouders niet in gezinsverband hebben samengewoond.

Moet rekening worden gehouden met een hoger inkomen van de man dan alleen zijn DGA-salaris.

Verdiencapaciteit van de vrouw. Onvoldoende onderbouwd dat zij geen hoger inkomen kan verwerven.

Grievend gedrag van de vrouw jegens de man.

Behoeftebepaling van de vrouw op basis van gemiddelde van bedrag dat volgt uit de Hofnorm en bedrag uit behoeftelijst.

Afwijzing verzoek op grond van artikel 843a Rv.

Afwijzing verzoek om te bepalen dat de BV van de vrouw aandelen moet overdragen aan de BV van de man.

Spreker(s)

Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: