Rechtbank Oost-Brabant 2 december 2019

ECLI:NL:RBOBR:2019:7061

Datum: 02-12-2019

Onderwerp(en): Kort geding of enquêteprocedure

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vordering strekkende tot het benoemen van een tijdelijk bestuurder met beslissende stem alsmede vordering, strekkende tot een verbod om uitvoering te geven aan de bestreden besluiten, afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: