Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2019

ECLI:NL:RBROT:2019:6595

Datum: 14-08-2019

Onderwerp(en): Een alternatieve route

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Geschil over wie als erfgenaam dient te worden aangemerkt en welk aandeel ieder in de nls heeft. Bewoordingen in testament zijn duidelijk en hebben als verklaring van de uiterste wil een duidelijke zin. Uit de bewoordingen blijkt niet dat de verwijzing naar de wettelijke regels slechts ziet op de beperking van de plaatsvervulling ex artikel 4:12 lid 3 BW. Rechtbank komt niet toe aan de uitleg ex artikel 4:46 BW.