Rechtbank Rotterdam 17 februari 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:1352

Datum: 17-02-2020

Onderwerp(en): Verdeling

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Machtiging ex 1:345 BW voor het vaststellen van de vordering zoals omschreven in de ontwerpakte van boedelbeschrijving, vaststelling erfdelen en verdeling. Quasi-wettelijke verdeling. Grote terughoudendheid bij beoordeling. Duidelijke bedoeling erflater.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: