Bestuurdersaansprakelijkheid; art. 6:162 BW; art. 2:60 Wft. Gedaagde heeft de door hem bestuurde (en beheerste) rechtspersoon bewust in strijd met het toepasselijk recht laten handelen met het doel om met het onrechtmatige business model zo lang als mogelijk zo veel mogelijk geld te verdienen. Dat gedaagde het onrechtmatige karakter van die activiteiten niet inzag is volstrekt ongeloofwaardig. Boete AFM. Wegsluizen vermogen vennootschap door (dividend)uitkeringen en overdracht activa. Toewijzing.

Spreker(s)