ECLI:NL:RBROT:2020:4066

Datum: 09-04-2020

Onderwerp: Horen door burgemeester

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Het beroep tegen de crisismaatregel, artikel 7:6 Wvggz. De rechtbank is van oordeel dat er onvoldoende moeite is gedaan om betrokkene te horen. Het gehoord worden is een fundamenteel rechtsbeginsel. Er mag niet licht vanuit worden gegaan dat het horen van betrokkene niet mogelijk dan wel wenselijk is of betrokkene geen gebruik wil maken van de gelegenheid te worden gehoord.De medewerker van het CVD had derhalve niet slechts af mogen gaan op de mededeling vanuit het politiebureau en had zelf moeten vaststellen dat betrokkene niet gehoord wilde worden. Het beroep zal dan ook gegrond verklaard worden.

Ga naar uitspraak