Rechtbank Noord-Nederland 21-07-2020

ECLI:NL:RBNNE:2020:2540

Datum: 21-07-2020

Onderwerp(en): Corona

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Financieel recht, Insolventierecht, Arbeidsrecht

Eiseres huurt van gedaagde een pand ten behoeve van haar reisbemiddelingsorganisatie. Eiseres is hard getroffen door de coronacrisis. Zij vordert in kort geding een voorlopige maatregel die er toe strekt dat zij in afwachting van een bodemprocedure slechts een deel van de huur hoeft te voldoen.

De kantonrechter acht het aannemelijk dat de bodemrechter de coronacrisis als onvoorziene omstandigheid zal aanmerken. Of eiseres aanpassing van de huurprijs kan verlangen, is evenwel afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. In dat verband is onder meer van belang dat eiseres onderdeel is van een groot concern met een miljoenenomzet terwijl gedaagde een particuliere belegger is met één pand als oudedagsvoorziening. Hoe de afweging van de omstandigheden door de bodemrechter zal uitvallen en over welke periode hoeveel huurprijsvermindering zal worden toegekend acht de kantonrechter daarom niet zeker. Omdat eiseres echter voldoende heeft onderbouwd dat zij belang heeft bij een voorlopige voorziening die er toe strekt dat zij in afwachting van de uitkomst van een door haar te entameren procedure voorshands minder huur hoeft te betalen en niet is gebleken dat gedaagde de uitkomst van die procedure niet kan afwachten, bepaalt de kantonrechter dat eiseres vanaf juni 2020 tot december 2020 voorshands kan volstaan met betaling van 50% van de huur. Eiseres dient binnen twee weken een bodemprocedure aanhangig te maken.

Spreker(s)

mr.-Korevaar_IMG_5678.jpg
mr. Elout Korevaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten docent Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: