Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2017:565 Hoge Raad 31 maart 2017

ECLI:NL:HR:2017:565

Datum: 31-03-2017

Onderwerp: Art. 3:194 BW

Overige onderwerpen: De verbeurdverklaring van art. 3:194 lid 2 BW, Opzettelijk verzwijgen, Verdeling en opzettelijke verzwijging , VoorbeeldActiva- Huis: € 400.000, - - Aandelen: € 100.000, - - Boot: € 50.000, - - Vordering op 3 e: € 100.000, - Passiva- Hypotheekschuld: € 250.000, - - Schuld aan 3 e: € 50.000, - Erfgenaam wil boot toegedeeld krijgen. Hij stelt (22 Rv) en too

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Erfrecht. Aandeel in goed van de nalatenschap verbeurd wegens opzettelijke verzwijging van dat goed? Art. 3:194 lid 2 BW, vereisten. Vervalt de sanctie na inkeer? Vergelijking met art. 1:135 lid 3 BW (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3475, NJ 2016/15). Stelplicht en bewijslast. Grenzen rechtsstrijd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht

mr. Germaine Kuis

advocaat CBEA | Cross Border Erfrecht Advocatuur