Hoge Raad 8 januari 1999

ECLI:NL:HR:1999:ZC2810

Datum: 08-01-1999

Onderwerp(en): Stukken deponeren ter griffie

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: