Rechtbank Overijssel 21 februari 2022

ECLI:NL:RBOVE:2022:590

Datum: 21-02-2022

Onderwerp(en): (On)gelijke beloning mannen & vrouwen

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Gelijke behandeling. Ter beantwoording ligt de vraag of werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan schending van artikel 7:646 BW en/of de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid. De kantonrechter is van oordeel dat daarvan geen sprake is. Alle vorderingen en verzoeken van werknemer worden afgewezen

AvdR-TV (1)