18 maart 2021 | 19:30 uur - 20:00 uur

AvdR Erfrecht inside deel 2 - Het recht van de legitimaris op informatie over de periode voor het overlijden van de erflater

Centrale vraag in dit webinar is of, en zo ja, in hoeverre, de legitimaris belang heeft bij en recht heeft op inzage in de financiële situatie (waaronder bankafschriften) van de erflater over de periode vóór het overlijden van de erflater en of er daarbij verschil bestaat tussen het belang bij en recht op informatie voor de legitimaris-niet-erfgenaam en dat van de legitimaris-erfgenaam.

Dit webinar is afgelopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

AvdR-Erfrecht-inside.jpg

Spreker(s)