Hoge Raad 24 november 2023 Rechtbank Rotterdam 17 november 2023 Hoge Raad 10 november 2023 Rechtbank Amsterdam 8 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBMNE:2020:5421 Rechtbank Midden-Nederland 21 oktober 2020

ECLI:NL:RBMNE:2020:5421

Datum: 21-10-2020

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: LegalFlix4:78 BW, 843a Rv
Een onterfde legitimaris vordert van executeur (ook erfgenaam) de afgifte van kopieën van stukken betreffende de nalatenschap. De legitimaris stelt deze stukken nodig te hebben om de omvang van de legitieme portie te kunnen berekenen en controleren. De rechtbank geeft enkele algemene overwegingen over de positie van de legitimaris-niet-erfgenaam ten opzichte van de erfgenamen met betrekking tot de nalatenschap. Geconcludeerd wordt dat een 'fishing expedition' niet snel mag worden aangenomen. De legitimaris moet in staat worden gesteld de omvang van zijn legitieme portie te kunnen vaststellen en controleren. Die legitieme portie wordt vastgesteld aan de hand van de legitimaire massa. Voor de omvang van de legitimaire massa zijn ook schenkingen van vóór het overlijden van de erflater belang. Het recht van de legitimaris op financiële stukken ziet daarom niet enkel op de omvang van de nalatenschap per datum overlijden, maar ook op het vermogensverloop van de erflater voorafgaand aan zijn overlijden in verband met relevante schenkingen. Op de executeur rust ter zake een zorgplicht jegens de legitimaris.

Ga naar uitspraak