De disfunctionerende werknemer in de zorg

In het Gezondheidsrecht Journaal van 21 mei 2024 staat het thema ‘disfunctionerende werknemers in de zorg’ centraal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden in de zorg zullen mr. Sigrid Stevens, mr. Josine Janson en mr. Miriam Ruijters u meenemen in de door u als werkgever te nemen stappen richting verbeterd functioneren dan wel einde dienstverband. Zij doen dat vanuit zowel arbeidsrechtelijk als gezondheidsrechtelijke perspectief. Wat kunt u arbeidsrechtelijk doen als u disfunctioneren constateert en wanneer is een gerechtelijke procedure tot ontslag kansrijk? Er wordt tijdens het Webinar ook ingegaan op de vergewisplicht bij het aannemen van nieuwe medewerkers in de zorg en de meldplicht ontslag disfunctioneren bij IGJ.

Wenst u met meer zekerheid in uw schoenen te staan in geval van disfunctioneren? Kijk dan dit Webinar!