Live webinar

Online cursus Schadevergoeding

wo 10-03-21

Webinar

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 10-03-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

Locatie: Eigen werkplek

Aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht

In deze cursus verdiept en actualiseert u uw kennis op het gebied van het claimen van een schadevergoeding.
Wat wordt onder schade verstaan? Wanneer is sprake van een conditio sine qua non-verband? Wanneer kunnen proportionele aansprakelijkheid of de kansschademethode worden toegepast? Hoe wordt de schade begroot? Wanneer is sprake van eigen schuld? Zorg dat u over voldoende actuele kennis ter zake beschikt.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET AVDR WEBINAR ABONNEMENT!

Onderwerpen


  • Verdieping causaal verband
  • Eigen schuld en voordeelstoerekening
  • Conditio-sine-qua-non-regel
  • Omkeringsregel
  • Artikel 6:98-6:101 BW (algemeen)
  • Het begrip schade
  • Begroting: wat is het verschil tussen vermogensschade en immateriële schade en hoe worden deze schadecomponenten begroot?
  • Matiging en limitering
Aanmelden

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Relevante cursussen

5L5A3632 v2

Ga nu naar webinar abonnement 2021

Meer dan 400 webinars voor slechts 750,--

Klik hier voor het abonnement