Speaker

mr. J.J.M de Laat

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch