Speaker

mr. J.M.C. Louwinger-Rijk

raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam