Speaker

prof. dr. A.A.H. van Hoek

hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Burgerlijk Procesrecht, UvA