Speaker

prof. mr. A.G. Castermans

hoogleraar Burgerlijk recht Universiteit Leiden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag