Speaker

prof. mr. A.L.H. Ernes

bijzonder hoogleraar Dogmatiek Civiel en Handelsrecht Open Universiteit Nederland