Speaker

prof. mr. drs. M. de Cock Buning

hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht Universiteit Utrecht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag