Speaker

prof. mr. F.G.H. Kristen

hoogleraar Strafprocesrecht Universiteit Utrecht