AvdR PO op maat is een nieuw product van de AvdR. Het is een "videomagazine" met PO punten. Per rechtsgebied zijn diverse onderwerpen opgenomen. Elke maand komen er nieuwe onderwerpen. U bepaalt zelf welk onderwerp u volgt en het systeem houdt uw kijktijd bij. Na 60 minuten kijken en vijf vragen te hebben beantwoord ontvangt u een certificaat met daarop vermeld het rechtsgebied en de gevolgde onderwerpen. Zo stelt u zelf uw 18 PO punten samen.

Voorwaarden/werkwijze:

 • U dient het onderwerp geheel af te kijken en af te ronden met het beantwoorden van vragen.
 • De onderwerpen zijn gekoppeld aan een abonnement per rechtsgebied. Stel u kiest voor AvdR huurrecht dan bent u geheel vrij om de onderwerpen in dit abonnement te volgen. (U kunt geen onderwerpen van een ander rechtsgebied volgen).
 • Na aankoop kunt u de onderwerpen gaan volgen in uw "mijn AvdR" account.

Veel kijkplezier!Kosten: € 275 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Redactie

Zoek naar een onderwerp

U zocht naar

Vorige edities (on demand beschikbaar)

Volgende Edities

Onderwerpen

  Algemene voorwaarden in het huurrecht

 • Wat zijn algemene voorwaarden?
 • Zijn AV van toepassing
  • Ter hand stellen
  • Verklaringsfictie
 • Inhoudstoetsing van AV
  • Verschil B2B en B2C
 • B2C: oneerlijke bedingen
  • Boetebeding
  • Cumulatieve effect
  • Open norm
  • Exoneartiebeding
 • Jurisprudentie huurrecht | februari

 • Overzicht uitspraken: Tijdelijke verhuur van woonruimte
  • Kwalificatie als tijdelijke huur
  • Verlenging tijdelijke huur
 • Overzicht uitspraken: Huurprijsvermindering en corona
 • Overzicht uitspraken: Administratiekosten
 • Huurprijsherziening | maart

 • Huurprijsherziening
  • Tijdstip/criterium
  • Methodiek
  • Vergelijkingspanden
  • Vergelijkbaar maken panden
  • Ontvankelijkheid
  • Deskundigenrapport
  • Nieuwe huurprijs
  • Rente/indexering
 • Jurisprudentie huurrecht | maart

 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 23 december 2020 | Opleveringsverplichting einde huur
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 17 februari 2021 | Geen hoofdverblijf - tekortkoming
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 8 januari 2021 | Medehuur echtgenoot
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 18 december 2020 | Aansprakelijkheid derden
 • Annotatie: Hoge Raad 29 januari 2021 | Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 9 maart 2021 | Huurkorting
 • Corona en huurrecht bedrijfsruimte | april

 • Inleiding
 • Corona en huurrecht bedrijfsruimte
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 9 maart 2021 | Onvoorziene omstandigheden
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 16 maart 2021 | Vordering tot huuropschorting
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 8 maart 2021 | Huur kantoorruimte
 • Annotatie: Rechtbank Zeeland -West -Brabant 4 maart 2021 | Ontruiming
 • Annotatie: Rechtbank Noord - Holland 3 maart 2021 | Onvoorziene omstandigheden
 • Annotatie: Rechtbank Overijssel 2 maart 2021 | Ontbining
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 2 februari 2021 | Opschorting huur
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 10 december 2020 | Onvoorziene omstandigheden
 • Einde
 • Jurisprudentie huurrecht | april

 • Inleiding
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 9 maart 2021 | Onvoorziene omstandigheden
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 16 maart 2021 | Vordering tot huuropschorting
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 27 oktober 2020 | Verlenging ontruimingsbescherming, voorvraag kwalificatie bedrijfsruimte
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 15 december 2020 | Overlast
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 16 maart 2021 | Recht van opstal, art. 7:226 & 7:227 BW
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | Bestemming, exploitatieverplichting, onderhuur
 • Annotatie: Rechtbank Noord -Nederland 16 februari 2021 | Beëindiging, kwalificatie, afwijkend beding
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 22 december 2020 | Ontbinding huurovereenkomst
 • Einde