Stichting Katholieke Universiteit

De aanleiding is een geschil tussen het bestuur van Stichting katholieke Universiteit en SKU en de Nederlandse Bisschoppenconferentie over de wijze waarop de Bisschoppenconferentie haar bevoegdheid tot benoeming van de leden van het bestuur van SKU uitoefent en over de door het bestuur van SKU beoogde verzelfstandiging van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. De Ondernemingskamer bepaalt dat het bestuur van SKU exclusief bevoegd tot benoeming en ontslag van bestuurders van SKU en om (zonder goedkeuring van de Bisschoppenconferentie) te besluiten tot de herstructurering.Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 21 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2033