Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Financieel recht, InsolventierechtOnderwerpen

 • Inzagerecht stil pandhouder
 • de schikkende pandhouder
 • verpandingsverbod
 • verpanding van onoverdraagbare vorderingen
 • Onverpandbaarheid
 • stille verpanding vorderingen op naam
 • doorleenconstructie
 • verpanding software
 • Onverplichte rechtshandeling
 • liquidatieakkoord
 • cessie
 • regresvordering
 • Fiduciaire cessie
 • eigendomsvoorbehoud
 • opschortingsrecht
 • subrogatie
 • Girale betaling
 • paritas creditorum
 • verrekening
 • uitwinnen pandrecht
 • toekomstige vordering
 • positie stil pandhouder
 • persoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator
 • stille verpanding van vorderingen op naam
 • Positie stil pandhouder in faillissement
 • Paritas creditorum
 • Bescherming van de belangen van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap
 • faillissementspauliana
 • wetenschap van faillissementsaanvraag
 • overdraagbaarheid