Einde arbeidsovereenkomst, de opzeggingsprocedure en de ontbindingsprocedure

PO punt(en): 12

Kosten: € 850,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 28-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

woensdag 03-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 30

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Tijdens twee cursusdagen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht met u besproken. Drie ervaren sprekers zullen elk een onderwerp met u behandelen. Na deze cursus bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken. Veel interactie wordt op prijs gesteld.

Aanmelden

Programma

Einde arbeidsovereenkomst (klassikaal)

mr. dr. Pascal Kruit

donderdag 28-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Ontslaggronden
 • Ontslagvergoedingen
 • Herplaatsing
 • Ontslag op staande voet 

Lees meer

sluiten -

meer info +

De ontbindingsprocedure en actualiteiten UWV-ontslagprocedure (klassikaal)

mr. Tijn van Osch | mr. Jan Meijer

woensdag 03-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

De ontbindingsprocedure, Tijn van Osch:

 • Ontbinding op verzoek van de werkgever (cf Boek 7 BW)
 • Ontbindingsgronden
 • Gedeeltelijke ontbinding
 • Termijn van ontbinding
 • Vergoedingen
 • Toepasselijkheid opzegverboden
 • De pro forma ontbinding
 • De voorwaardelijke ontbinding
 • De ontbindende voorwaarde
 • Herroeping
 • Herstel van de arbeidsovereenkomst in hoger beroep
 • Al dan niet door de rechter
 • Schending wederindienstnemingsverplichting na ontbinding
 • Ontbinding op verzoek van de werknemer
 • Gesloten stelsel
 • Ontbinding wegens tekortkoming (cf Boek 6 BW)
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens wilsgebrek


Actualiteiten UWV-ontslagprocedure, Jan Meijer:

 • De gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
 • Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Enkele praktijkvoorbeelden
 • Hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers (Wnra)?
 • In hoeverre spelen de NOW en andere steunmaatregelen van het kabinet (w.o, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)) een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?
 • De rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
 • Belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
 • Het arrest Tantelouise (14 juli 2017) en het KLM-arrest (15 februari 2019) en de invloed hiervan op de uitvoeringspraktijk van UWV
 • Inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
 • De rol van scholing bij herplaatsing
 • Wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
 • Stand van zaken Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Jan-Meijer.jpg
mr. Jan Meijer

landelijk manager UWV WERKbedrijf

Bekijk profiel