Verdieping arbeidsrecht

PO punt(en): 12

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 16

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Tijdens twee cursusdagen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht met u besproken. Drie ervaren sprekers zullen elk een onderwerp met u behandelen. Na deze cursus bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken. Veel interactie wordt op prijs gesteld.

Op de hoogte blijven over Verdieping arbeidsrecht

Programma

Ontslaggronden | Ontslagvergoedingen | Herplaatsing | Ontslag op staande vo... (klassikaal)

mr. dr. Pascal Kruit

donderdag 28-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Oktober 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Ontslaggronde
 • Herplaatsing
 • Ontslagvergoedingen: transitievergoeding
 • Ontslagvergoedingen: billijke vergoeding
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslaggronde
 • Herplaatsing
 • Ontslagvergoedingen: transitievergoeding
 • Ontslagvergoedingen: billijke vergoeding
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslaggronde
 • Herplaatsing
 • Ontslagvergoedingen: transitievergoeding
 • Ontslagvergoedingen: billijke vergoeding
 • Ontslag op staande voet

Lees meer

sluiten -

meer info +

De ontbindingsprocedure en actualiteiten UWV-ontslagprocedure (klassikaal)

mr. Tijn van Osch | mr. Jan Meijer

woensdag 03-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

November 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Effecten Wwz
 • Toepasselijke wet-en regelgeving
 • Mogelijk nieuwe Uitvoeringsregels bedrijfseconomische redenen
 • Overzicht uitspraken: Bedrijfseconomische redenen
 • NOW 2.0
 • NOW 3.0
 • Ontslagvolgorde
 • Herplaatsing
 • Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Hoofdlijnen Sociaal Akkoord
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Wat verzoekt/vordert u?
 • Bewijs
 • Voorbereiding zitting
 • Hoe om te gaan met onrechtmatig bewijs
 • Ontbinding versus opzegging
 • Opzeggrond
 • Vereisten d-grond (disfunctioneren)
 • Vereisten e-grond
 • Vereisten g-grond
 • h-grond, ‘ andere omstandigheden’
 • i-grond, de cumulatiegrond
 • Opzegverboden
 • Ontbinding tijdens ziekte
 • Deskundigenoordeel ontslag
 • Partiele ontbinding
 • Transitievergoeding
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Ontbinding wegens wanprestatie
 • Herroeping van de ontbindingsbeschikking
 • Herstel dienstbetrekking
 • Herstel dienstbetrekking
 • Toetsing beëindiging in hoger beroep
 • Loon
 • Stelplicht en bewijslast
 • Wat verzoekt u?
 • Kan ontslaggrond worden gewijzigd
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Pascal Kruit

advocaat Kruit Arbeidsrecht

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Jan-Meijer.jpg
mr. Jan Meijer

landelijk manager UWV WERKbedrijf

Bekijk profiel

Jurisprudentie