Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De basisopleiding is on demand te bekijken t/m 31 december 2024.

Onderwerpen

 • Rechtsmacht
 • Gezag en omvang
 • Alimentatie
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Rechtsmacht
 • Toepasselijk recht
 • Overgangsrecht
 • Haags huwelijksvermogensverdrag
 • Mediation en scheiding
 • Achtergrond ouderschapsplan
 • Het ouderschapsplan
 • Inhoud ouderschapsplan
 • Omvormen ouderschap
 • Procedure vaststelling of wijziging
 • Procespartijen
 • Bewust afwijken wettelijke maatstaven
 • Totstandkoming
 • Dwingend recht en regelend recht
 • Convenant vs Vaststellingsovereenkomst
 • Wettelijke onderhoudsverplichtingen
 • Kinderalimentatie
 • Onderhoudsverplichting
 • Behoefte partneralimentatie
 • Draagkracht partneralimentatie
 • Forfaitaire woonlast
 • Fiscaliteiten
 • Draagkracht
 • Zorgkorting
 • Aanvaardbaarheidstoets
 • De 3 gemeenschappen en algehele gemeenschap van goederen
 • Formele relatievormen
 • Bestuur
 • Art. 1:96 BW
 • Art. 1:88 BW
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Periodiek verrekenbeding
 • Finaal verrekenbeding
 • Koude uitsluiting
 • De verzoekschriftprocedure
 • Partijautonomie / lijdelijkheid
 • Dagvaarding of verzoekschrift
 • Familierechtelijke verzoekschriftprocedure
 • Relatieve bevoegdheid
 • Uitspraak en beschikking
 • Werking beschikking
 • Gezag van gewijsde
 • Proceskosten
 • Voorlopige voorzieningen
 • Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
 • Verloop van de (echtscheidings)procedure
 • Verplichte procesvertegenwoordiging
 • Inhoud verzoekschrift
 • Eenzijdig verzoek echtscheiding
 • Gemeenschappelijk verzoek
 • Wijziging verzoek
 • Procespositie minderjarige
 • Horen van kinderen
 • Bijzondere curator
 • Devolutieve werking
 • Verbod van reformatio in peius