Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

In de Basisopleiding Sociale zekerheidsrecht worden onderwerpen behandeld die u duidelijkheid bieden over o.a. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Arbeidsongeschiktheid, Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie en Bestaansminimum en gezondheid.

De sprekers geven op praktische wijze uitleg aan de ingewikkelde materie van het sociale zekerheidsstelsel zodat u uw cliënten in sociaal zekerheidszaken kunt adviseren en bijstaan.

Deze cursus is door de Raad voor de Rechtsbijstand erkend als basisopleiding die toegang biedt tot inschrijving voor de specialisatie sociale zekerheidsrecht. 

De basisopleiding is on demand te bekijken t/m 31 december 2024.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Zelfredzaamheid en participatie
 • Eigen leefomgeving
 • Algemeen gebruikelijk
 • Gebruikelijke hulp
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Beginselen bijstandswetgeving
 • Personenkring
 • Voorwaarden
 • Ingangsdatum bijstand
 • Leefvormen
 • Duurzaam gescheiden leven
 • Onweerlegbaar rechtsvermoeden
 • Inkomen
 • Wie is verzekerd?
 • Wettelijk kader
 • Voorwaarden
 • Voorwaarden werkloos
 • Eerste werkloosheidsdag
 • Eindigen
 • Herleven
 • Duur
 • Hoogte
 • Garantiedagloon
 • Handhaven
 • Verwijtbaar
 • Passende arbeid
 • 25 en 26 WW
 • Plichten
 • Re - integratie
 • Plaatsbepaling
 • Ziektewet
 • Werknemer
 • Uitkeringsrecht
 • Uitsluitingsgronden
 • No -riskpolis
 • Eerstejaarskeuring
 • TVB2
 • Eigenrisicodrager
 • Relatie inkomensvoorz. bij ziekte
 • Benadelingshandeling
 • WIA en WAO
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Verz.geneeskundig onderzoek
 • Arbeidskundig onderzoek
 • Percentage arbeidsongeschikt
 • Medisch onderzoek in de praktijk
 • Uitkeringsrecht
 • Wachttijd
 • Herleven
 • IVA
 • WGA