Koop en verkoop van roerende en onroerende zaken

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht

Koop is de meest gesloten bijzondere overeenkomst. In deze cursus worden de belangrijkste regels voor de koop van roerende en onroerende zaken behandeld. Welke vorderingen, grondslagen en verweren bieden de grootste kans om een procedure te winnen? Hoewel het perspectief van de docent vooral de procespraktijk is, is de cursus ook voor juristen met een adviespraktijk leerzaam, want slim contracteren is anticiperen.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT

Aanmelden

Programma

Koop en verkoop van roerende en onroerende zaken | deel 1 (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

donderdag 09-12-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Koop van een woning door een consument
 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
 • De koopovereenkomst
 • Voorbehouden
 • Ingebrekestelling

sluiten -

meer info +

Koop en verkoop van roerende en onroerende zaken | deel 2 (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard

donderdag 09-12-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Boete
 • Non-conformiteit
 • Artikel 7:5 BW
 • Ruilen en huilen?
 • Non-conformiteit
 • Remedies
 • Verjaring koopprijs
 • Informatieplichten en terugtreedrecht

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel

Jurisprudentie