Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Ontslag op staande voet

Webinar

Mr T.S. (Tjarda) Pieters, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam, neemt u mee in het leerstuk van werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW. Ook zal mr. Pieters vanuit haar jarenlange ervaring als kantonrechter praktische tips geven ten aanzien van de procedure in eerste aanleg.

Onderwerpen

 • Materiële aspecten
 • Daden, gedragingen, eigenschappen werknemer
 • Dringend
 • Onverwijlde mededeling dringende reden
 • Overzicht uitspraken: Onverwijld
 • Fixatie ontslaggrond
 • Overzicht uitspraken: Samengestelde dringende reden
 • Wat zijn de afwegingen wel/niet oosv
 • Uitgangspunt: ultimum remedium
 • Overzicht uitspraken: Recente rechtspraak dringende reden
 • Overzicht uitspraken: Strafbaar feit
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet en ziekte
 • Overzicht uitspraken: Zero tolerance beleid
 • Loon doorbetaling na oosv
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet en corona
 • Hoor en wederhoor, bewijslast
 • Annotatie: Hoge Raad 14 september 2007 | Inzet drugs test
 • Waar komen we het oosv tegen
 • Werknemersverzoek ogv7:681 BW
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Complicaties
 • Vervaltermijnen
 • Bewijsrecht
 • Overzicht uitspraken: Bewijs oosv
 • Billijke vergoeding
Spreker(s)

mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam