Procederen bij het Hof: tips & tricks voor beknoptheid

PO punt(en): 4

Kosten: € 100,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 31-08-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

dinsdag 31-08-2021 | 12:30 uur - 14:30 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Een hoger beroepsprocedure is vanwege het grievenstelsel en de tweeconclusieregel een doorgaans complexe en technische aangelegenheid. 

Nog lastiger wordt het als strikte eisen worden gesteld aan de omvang van de processtukken in hoger beroep. De volledige argumentatie moet immers in een kort bestek met inachtneming van de voor appel geldende uitgangspunten haar beslag krijgen. In deze cursus wordt een aantal tips gegeven voor het schrijven van processtukken in hoger beroep met het oog op de nieuw vereiste beknoptheid. 

De cursus is zo opgezet dat de werkwijze van het hof bij het wijzen van een arrest centraal staat. Die werkwijze bepaalt immers wat relevant en wat cruciaal is voor het wijzen van het arrest. Voorts zal uitvoerig aandacht worden besteed aan de devolutieve werking van het appel omdat dit meebrengt dat de processtukken minder omvangrijk behoeven te zijn.

Aanmelden

Programma

Procederen bij het Hof | deel 1 (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

dinsdag 31-08-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Augustus 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Procederen bij het Hof | deel 2 (webinar)

mr. dr. Luuk Reurich

dinsdag 31-08-2021 | 12:30 uur - 14:30 uur

Augustus 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Luuk-Reurich.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel