Webinar

Opname april 2023

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, ArbeidsrechtOnderwerpen

  • Personele werkingssfeer
  • Aanwijsregels
  • Exclusieve werking
  • Prestaties bij ziekte in de verordening
  • Sociale zekerheid en het Europees recht
  • Ongeplande zorg
  • Geplande zorg
  • Medische zorg
  • Gezinsbijslagen