Verdieping familieprocesrecht

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 11-05-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

woensdag 11-05-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Aanmelden

Programma

Familieprocesrecht | Waarheidsplicht art. 21 Rv | Het correct en tijdig in... (webinar)

mr. dr. Hanneke Ackermans

woensdag 11-05-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Belang informatiegaring/modernisering bewijsrecht
 • Waarheidsplicht art. 21 Rv
 • Art. 87 NIEUW Rv
 • Het correct en tijdig indienen stukken
 • Overzicht uitspraken: Tijdig indienen van stukken
 • Annotatie: Hoge Raad 26 april 2013 | Indieningstermijn van stukken
 • Overzicht uitspraken: Aard en omvang stukken
 • Overzicht uitspraken: In het geding brengen
 • Overleggen producties
 • Bewijsgaring en informatieplichten
 • Informatieplichten partijen
 • Waarheidsplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht | Deskundigenbericht/blokkaderecht | Het inzagerecht va... (webinar)

mr. dr. Hanneke Ackermans

woensdag 11-05-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het inzagerecht van art. 843a Rv
 • Art. 843a Rv: bepaalde bescheiden
 • Rechtsmiddel
 • Deskundigenbericht/blokkaderecht
 • Het onderzoek
 • Blokkaderecht
 • Recht op contra-expertise
 • Art. 810a lid 2 Rv: toepassing

Lees meer

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht | Procespositie minderjarige | Procespartijen | Bijzond... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 11-05-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Procespartijen
 • Overzicht uitspraken: Belanghebbende
 • Procespositie minderjarige
 • Horen van kinderen
 • Bijzondere curator
 • Procespositie ‘jongmeerderjarige’
 • Hoofdlijnen bewijsrecht in familiezaken
 • Stellen
 • Betwisten
 • Bewijslastverdeling 150 Rv :
 • Stelplicht - en bewijsverdeling in alimentatiezaak
 • Bewijsaanbod
 • Tegenbewijs
 • Getuigenbewijs in de familierechtelijke procedure
 • Onrechtmatig verkregen bewijs

Lees meer

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht | Voorlopige voorzieningen | Hoger beroep | Devolutieve... (webinar)

mr. Toine de Bie

woensdag 11-05-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Voorlopige voorzieningen
 • Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
 • Hoger Beroep
 • Tussen - of eindbeschikking
 • Appeltermijn
 • Appellabiliteit, echtscheiding
 • Omvang rechtsstrijd
 • Grievenstelsel
 • Terugwijzing naar rechtbank?
 • Devolutieve werking
 • Verbod van reformatio in peius
 • Procedure na cassatie en verwijzing door HR

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Hanneke-Ackermans-DOEK-01.jpeg
mr. dr. Hanneke Ackermans

senior raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie