Webinar

Opname mei 2022

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht
Onderwerpen

 • Belang informatiegaring/modernisering bewijsrecht
 • Waarheidsplicht art. 21 Rv
 • Het correct en tijdig indienen stukken
 • Overleggen producties
 • Procespartijen
 • Procespositie minderjarige
 • Horen van kinderen
 • Bijzondere curator
 • Procespositie ‘jongmeerderjarige’
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
 • Voorlopige voorzieningen
 • Appeltermijn
 • Tussen - of eindbeschikking