Verdieping mededingingsrecht Verdieping materieel- en formeel erf(proces)recht Verdieping burgerlijk procesrecht en contractenrecht Verdieping bouwrecht, Bouwcontracten | Meer- en minderwerk | Aansprakelijkheden | Arbitrage (najaar) Bekijk alles
Verdieping financiering en zekerheden | najaar

Klassikaal

Startdatum: donderdag 09-11-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur | 2 dag(en)


Dennis Faber en Jan Biemans geven deze verdiepingscursus. Dit betekent dat de leerstukken van het insolventierecht op het hoogste niveau worden besproken.

Onderwerpen

  • Eigendomsvoorbehoud
  • Girale betaling en verrekening
  • Hoofdelijkheid, borgtocht, regres en omslag
  • Hypotheekrechten
  • Overeenkomsten in faillissement
  • Pandrecht op aandelen
  • Pandrecht op roerende zaken
  • Pandrecht op vorderingen
  • WHOA
Spreker(s)

prof. mr. drs. Jan Biemans

hoogleraar Universiteit Utrecht burgerlijk recht en notarieel recht

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen