Hoge Raad 25 januari 2019

ECLI:NL:HR:2019:98

Datum: 25-01-2019

Onderwerp(en): Tussenarresten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Herstelarrest (art. 31 Rv). Hoge Raad verbetert het dictum van HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2380 (onteigeningszaak), wegens kennelijke verschrijving.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Bjarni Schim

advocaat NautaDutilh N.V.

Bekijk profiel
mr. Freerk Vermeulen

advocaat en partner NautaDutilh N.V.

Bekijk profiel